855- 023 218 065

វីដេអូអង្គការការ៉ាម

អ្នកទស្សនា

Flag Counter

បរិច្ចាគ

អ្នកអាចបរិច្ចាគទៅអង្គការ CARAM ជាមួយធនាគារពាណិជ្ជកម្មបរទេសនៃកម្ពុជា (FTB) គណនីធនាគារដូចខាងក្រោម:

ឈ្មោះធនាគារ: ធនាគារពាណិជ្ជកម្មបរទេសនៃកម្ពុជា (FTB)
ឈ្មោះគណនី: CARAM កម្ពុជា 5
គ្មានគណនីធនាគារ: 010-30-400-020767-2
តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT លេខកូដ: FTCCKHPP
វេបសាយ: www.ftbbank.com

អ្នកអាចទាក់ទងមកការិយាល័យ CARAM កម្ពុជា
អាស័យដ្ឋានៈផ្ទះលេខ 193AEo ផ្លូវលេខ 63, សង្កាត់បឹងកេងកងខណ្ឌ Chamcarmorn រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរស័ព្ទនិងទូរសារ: 855 ​​- 23 218 065
គេហទំព័រ: www.caramcambodia.org

បរិច្ចាគ
នាមខ្លួន :*
គោត្តនាម :*
អាសយ័ដ្ឋាន :*
ប្រទេស :*
ទូរសព្ទ :*
អ៊ីមែល:*
ចំនួនសរុប :*

ម្ចាស់ជំនួយ

Designed by CITA
អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 45D, ផ្លូវលេខ D, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ,​ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរសព្ទ័: 855 ​​- 012 961 427  អ៊ីម៉ែល: caram.cam@online.com.kh / វេបសាយ: http://www.caramcambodia.org ; Facebook: CARAM Cambodia.