855- 023 218 065

វីដេអូអង្គការការ៉ាម

អ្នកទស្សនា

Flag Counter

Entertainment Worker Services

Do you work in a Karaoke bar, nightclub or massage parlour? Do you work as a waitress, hostess or beer promotion girl? Do you work at a guesthouse, hotel or restaurant? If so, CARAM Cambodia can provide support services to you.


For the following assistance;  • Advice about HIV/AIDS
  • HIV or STI testing and counselling
  • Referral to a clinic for STD testing
  • You desire training in new skills outside the entertainment industry.


Call 023218065 

ម្ចាស់ជំនួយ

Designed by CITA
អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 45D, ផ្លូវលេខ D, មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី, សង្កាត់កាកាប ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ,​ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរសព្ទ័: 855 ​​- 012 961 427  អ៊ីម៉ែល: caram.cam@online.com.kh / វេបសាយ: http://www.caramcambodia.org ; Facebook: CARAM Cambodia.